top of page

Acerca de

Pointing Pen and Finger on Document

Yhteistyö

Ystäväverkoston ystävät

Ystäväverkosto on maksuton palvelu käyttäjilleen ja se toimii lahjoitusvaroin. Palvelun tarkoituksena on vähentää yksinäisyyttä, jota kokee joka kolmas ikäihminen. Ystäväverkosto mahdollistaa omanikäisen ystävän löytämisen omalta kotiseudulta omilla ehdoilla. Palvelussa on huomioitu käyttäjien turvallisuus ja helppokäyttöisyys, joita pyritään jatkuvasti parantamaan. Ystäväverkosto toimii vapaaehtoisvoimin.

Ystäväverkosto etsii toimintaansa ystäviä, jotka ovat valmiita tuottamaan sisältöä joka koskettaa ikäihmisten elämää. Palveluun on tarkoitus luoda blogi sekä lähettää käyttäjille uutiskirjeitä, joissa tätä sisältöä jaetaan. Ystäväksi voivat ilmoittautua niin yksityishenkilöt, yritykset kuin kolmannen sektorin edustajat. Ystävyys ei sitouta mihinkään, mutta ollakseen hyödyllistä sen tukee tuottaa hyötyä ja iloa palvelun käyttäjille.

Ystäväverkoston ystävien kanssa solmitaan sopimus yhteistyöstä, jonka avulla varmistetaan yhteistyön sujuvuus ja sovitaan tuotetun materiaalin oikeuksista.

Yksityishenkilöt

Jos olet kiinnostunut vapaaehtoistyöstä ikäihmisten auttamiseksi voit osallistua palvelun sisällöntuottamiseen. Kaipaamme erityisesti sisältöä joka on hyödyksi ikäihmisen elämässä ja arjessa. Sisältö voi olla melkein mitä vain, mutta Ystäväverkostolla on oikeus olla myös julkaisematta tai poistaa julkaisuja. Jokainen voi olla Ystäväverkoston ystävä jakamalla tietoa palvelusta omassa lähipiirissään.

Kolmas sektori

Vapaaehtoisjärjestöt ovat tervetulleita mukaan Ystäväverkoston kehittämiseen ja sen tunnettuuden kasvattamiseen. Ystäväverkoston haasteena on alussa käyttäjäkunnan muodostaminen, johon erityisesti kaipaamme apua. Palvelun laadun takaamiseksi kaipaamme sisältöä sivuillemme, josta ikäihmiset voivat hyötyä.

Yritykset

Yrityksillä on mahdollisuus olla mukana Ystäväverkoston kehittämisessä. Yritys voi osallistua sisällön tuottamiseen, jos se on käyttäjäkunnalle hyödyllistä ja siihen on maksuton pääsy palvelun sisällä. Vastineeksi yritys saa näkyvyyttä. Myöhemmässä vaiheessa voimme ottaa yrityksiä mukaan sponsoreina, jolloin voimme myydä erillistä markkinointinäkyvyyttä. Tällöin markkinointi tulee olemaan käyttäjille selvästi erotettavissa muusta sisällöstä.  

bottom of page