top of page

Acerca de

Legal Handshake

Käyttöehdot

Ystäväverkoston käyttöehdot ja henkilörekisteriseloste

Ystäväverkoston käyttö on maksutonta. Ystäväverkoston ylläpitäjänä toimii Eläkeliitto ry.

Ystäväverkoston käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja ja kaikkia palvelusta annettuja ohjeita. Käyttöehtoja rikkova voidaan sulkea palvelun ulkopuolelle. Käyttäjä voidaan sulkea palvelun ulkopuolelle myös muista syistä, kuten epäillyttävästä toiminnasta tai muilta käyttäjiltä saadun palauttaan perusteella, ilman erillistä ilmoitusta. Ohjeet löytyvät tästä linkistä.

Ystäväverkosto ei vastaa palvelun käyttäjien välisestä toiminnasta. Ystäväverkosto ei vastaa ilmoitusten sisällöstä, käyttäjien välisistä keskusteluista eikä ohjeiden vastaisesta toiminnasta.

Ystäväverkosto varaa oikeuden sisällyttää palveluun markkinointia kustannusten kattamiseksi. Markkinointi on tällöin selvästi merkitty. Ystäväverkosto ei luovuta eikä myy käyttäjiensä yksilöitäviä tietoja kolmansille osapuolille.

Ystäväverkosto varaa oikeuden siirtää palvelun ylläpito kolmannelle osapuolelle, joka sitoutuu näihin käyttöehtoihin.

Ystäväverkosto varaa oikeuden käyttäjän kannalta kohtuullisiin muutoksiin käyttöehdoissa ja palvelun sisällössä ilman erillistä ilmoitusta.

Ystäväverkoston uutiskirjeen tilaaja

Ystäväverkosto kerää sähköpostiosoitteita käyttäjiltään uutiskirjeen tilaajina. Uutiskirjeen tilauksen voi peruuttaa uutiskirjeessä olevasta linkistä. Ystäväverkoston uutiskirjeen sisällön voi tuottaa kolmas osapuoli, esimerkiksi ns. vieraskynä-kirjoittaja. Ystäväverkosto vastaa uutiskirjeen sisällöstä.

Henkilörekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 pykälän mukainen rekisteriseloste

Laatimispäivä:
14.5.2022

Rekisterinpitäjä:
Eläkeliitto ry.

Y-tunnus: 0201099-0


 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Anssi Kemppi
anssi.kemppi@elakeliitto.fi

Rekisterin nimi:
Ikäihmisten ystäväverkosto -verkkopalvelun rekisteriseloste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Ikäihmisten ystäväverkosto kerää verkkopalvelussaan kävijöiden tietoja tarjotakseen kävijälle relevanttia sisältöä sekä nopeuttaakseen tietojen näyttämistä. Kävijätietojen perusteella kehitetään verkkopalvelun toimintaa, lisäksi suoritetaan markkinatutkimuksia sekä mainontaa ja markkinointia.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot:

Henkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, postiosoite, sekä mahdollinen käyttäjätunnus ja salasana sekä käyttäjän antama graafinen materiaali (profiilikuva ja taustakuva).

Rekisteri sisältää seuraavat personointitiedot:

Käyttäjän ilmoitushistoria.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteri sisältää käyttäjän itse itsestään antamia tietoja tai evästeiden myötä automaattisesti tallentuvia käyttäjän verkkopalvelussa tekemiä toimenpiteitä.

Palvelu kerää tietoja sivuston kautta erilaisin lomakkein mm. uutiskirjetilauksin, kyselyin tai kilpailuin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin rekisterinpitäjältä ulkopuolisille yrityksille. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Tiedot sijaitsevat palveluntarjoajasta riippuen Suomessa tai Suomen rajojen ulkopuolella Saarni Industries Oy:n käyttämien palveluiden omistajien tietovarastoissa. Ne voivat myös olla EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Evästeiden käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internetsivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästeiden käytön poiskytkemisen. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Käytämme kävijäanalytiikkaan Google Analytics -järjestelmää. Google Analytics käyttää evästeitä auttaakseen verkkopalvelua analysoimaan, kuinka käyttäjät käyttävät verkkopalvelua. Evästeeseen tallentuvat tiedot siitä, kuinka käytät verkkopalvelua (mukaan luettuna IP-osoite). Evästeen tiedot lähetetään Googlen palvelimille ja tallennetaan niille, eli tiedot voivat sijoittua EU-alueen ulkopuolelle. Google käyttää näitä tietoja sen arvioimiseen, kuinka käytät verkkosivustoa, verkkosivuston aktiivisuuden raporttien koostamiseen verkkosivuston operaattoreille sekä muiden verkkosivuston aktiivisuuteen ja internetin käyttöön liittyvien palveluiden tarjoamiseen. Google voi myös välittää näitä tietoja kolmansille osapuolille, mikäli laki tätä vaatii tai kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät tietoja Googlen puolesta. Google ei yhdistä IP-osoitettasi mihinkään muihin Googlen hallinnoimiin tietoihin. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt, että Google käsittelee sinua koskevia tietoja edellä kuvatulla tavalla ja edellä kuvattuihin tarkoituksiin.

Tämä verkkosivusto käyttää MailChimp, Facebook, Instagram, Google Search Console, Google Adwords  -järjestelmiä. Järjestelmiä käytetään evästeiden avulla kerätäksemme tietoja siitä, kuinka käyttäjät käyttävät sivustoamme. Käytämme näillä evästeillä kerättyjä tietoja raporttien koostamiseen, apuna sivuston parantamisessa sekä markkinointimme tukena. Järjestelmien keräämiä tietoja ei voida kohdentaa yksittäiseen käyttäjään.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Manuaalista aineistoa ei ole. Rekisteritiedot kerätään markkinointijärjestelmään johon Eläkeliitto ry:n rajatuilla ja nimetyillä työntekijöillä on henkilökohtaiset tunnukset. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään, käytössä on vahvat salasanat.

Tarkastusoikeus

Henkilötietolain 28 §:n nojalla jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai selvittää, onko hän rekisterissä. Henkilön on esitettävä tarkastusoikeutta koskeva pyyntö Eläkeliitto ry:lle kirjallisena ilmoittamalla sekä nimensä että sähköpostiosoitteensa. Asianomaisen tulee tehdä tarkastuspyyntö joko sähköpostitse tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Eläkeliitto ry. ei vastaanota tietojen tarkistuspyyntöjä puhelimitse tai toimipisteessään, vaan edellyttää aina kirjallista tietojen tarkastuspyyntöä.

Henkilötietojen korjaaminen ja kielto-oikeus

Henkilötietolain 29 §:n nojalla rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojansa oikaistaviksi, poistettaviksi tai täydennettäviksi.

Henkilötietolain 30 §:n nojalla jokaisella rekisteröidyllä on oikeus kieltää Eläkeliitto ry:ta käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja markkinointitarkoituksiin. Eläkeliitto ry. merkitsee tällöin henkilölle rekisteriinsä markkinointikiellon pystyäkseen noudattamaan kielto-oikeutta.

bottom of page